Funkcie WebJET DMS

Automatické zálohovanie dokumentov

Zálohovanie zabezpečuje vaše dokumenty pred stratou v dôsledku hardvérovej poruchy, softvérovej chyby, útoku z vírusu alebo iných nepredvídaných situácií. Bez automatického zálohovania môžete riskovať trvalú stratu dôležitých údajov.

Prístupové práva na základe rolí

Používateľské role umožňujú priradiť skupinám používateľov spoločné prístupové práva na základe ich funkcií alebo úlohy v organizácii. Tým sa správa prístupových práv stáva oveľa jednoduchšou, pretože nie je potrebné nastavovať práva pre každého používateľa individuálne.

Používateľské role umožňujú presnejšiu kontrolu prístupu k citlivým údajom a zdrojom. Používatelia majú prístup len k tým informáciám, ktoré sú relevantné pre ich rolu, čo pomáha minimalizovať riziko zneužitia a nesprávneho prístupu.

Správa a kategorizácia pod jednou strechou

Kategorizácia dokumentov umožňuje ich usporiadanie a triedenie do logických skupín. Týmto spôsobom je jednoduché a rýchle nájsť potrebné dokumenty, čo zvyšuje produktivitu a šetrí čas.

Správa dokumentov pomáha zamedziť duplicitným dokumentom a uľahčuje zdieľanie a spoluprácu na dokumentoch. Efektívnejšia práca s dokumentmi zvyšuje výkonnosť zamestnancov a znižuje potrebu prehľadávať veľké množstvo neusporiadaných dokumentov.

Kategorizácia a správa dokumentov umožňujú lepšiu kontrolu prístupu k citlivým údajom. Môžete nastaviť prístupové práva na základe kategórie dokumentu a zabezpečiť, aby iba oprávnení používatelia mali prístup k dôležitým informáciám.

 
Kontakty
Zavolajte nám
Každý pracovný deň od 9:00 do 15:00
Napíšte nám
Zavoláme Vám