Aktuálna verzia a časová os produktov 

V InterWay sa usilujeme prinášať svojim zákazníkom čo najaktuálnejšie IT produkty. Preto si tvoríme tradíciu, aby s každým novým rokom prišla aj nová generácia WebJET – s novými aktualizáciami, funkcionalitami, rozšírenejším prostredím, vyššou kapacitou a rýchlosťou interakcie so systémom.

Aktuálna verzia WebJET Koniec životnosti aktuálnej verzie
(dátum, kedy končí možnosť zakúpenia licencie)
Koniec platnosti štandardnej technickej podpory
(ŠTP) k aktuálnej verzii
(ŠTP platí po dobu 12 mesiacov od zakúpenia)
2024 31. december 2024 31. december 2025
Vysvetlenie a príklad

Aktuálnu verziu je možné zakúpiť len do dátumu uvedeného v tabuľke v druhom stĺpci (koniec životnosti).
Tento dátum zároveň indikuje, že v danom mesiaci bola vydaná nová generácia produktu (upgrade). Po tomto dátume už bude možné zakúpiť si len najnovšiu generáciu produktu.

Ku kúpe každej verzie produktu sa automaticky viaže aj kúpa štandardnej technickej podpory (ŠTP). Táto vám zaručuje právo na celoročné aktualizácie (updates) a prechody na novú generáciu produktu (upgrade).

ŠTP je platná ešte po dobu 12 mesiacov po ukončení predaja danej verzie produktu (po konci životnosti danej verzie). To znamená, že ak si zakúpite verziu v ktorýkoľvek deň pred skončením jej životnosti, máte garantovanú ŠTP k tejto verzii na celý nasledujúci rok.

Jednu verziu produktu teda dokážeme podporovať po dobu celých dvoch rokov, pokiaľ ju obdržíte hneď v mesiaci, v ktorý vyšla.

Bez ŠTP na prvých 12 mesiacov nie je možné produkt zakúpiť.

Príklad:

Verziu 1.0 je možné zakúpiť od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015podpora k nej je platná až do 31. decembra 2016.

Počas tohto roka sú vydané aktualizácie (updates) označované 1.1, 1.2, 1.3 až 1.n

Dňa 8.2.2015 sa rozhodnete zakúpiť si doposiaľ najaktuálnejšiu verziu WebJET (napríklad 1.7) spolu s prislúchajúcou povinnou ŠTP na 12 mesiacov, čiže do 8.2.2016. Do tohto dňa, budú verzia aj so všetkými aktualizáciami podporované v rámci zaplatenej ŠTP podľa Všeobecných obchodných podmienok (VOP), resp. podľa Zmluvy o dielo (pokiaľ takáto bola vyhotovená).

Do 7.2.2016 sa však musíte rozhodnúť čo ďalej, pretože po vypršaní ročnej ŠTP vám v prípade jej nepredĺženia zanikne právo uplatňovať si updates alebo upgrades systému (aktualizácie a prechody na novú generáciu).

Teda sa vám naskytnú nasledujúce 3 možnosti:

 1. Predĺženie ŠTP. alt Predpokladajme, že ste v priebehu januára 2016 požiadali o upgrade na novú generáciu 2.0, na ktorú ste mali právo podľa platnej ŠTP. Mesiac pred skončením jej platnosti vám zašleme zálohovú faktúru na uhradenie sumy ročnej ŠTP na nasledujúcich 12 mesiacov podľa nášho aktuálne platného cenníka. Uhradením tejto zálohovej faktúry si u nás predĺžite ŠTP na ďalších 12 mesiacov a pokračujete vo svojej plavbe loďou s plne fungujúcou a pripravenou posádkou a všetko pre vás platí ako doposiaľ.
 2. Pokračovanie vo verzii bez ŠTP. alt Ako sme spomenuli vyššie, mesiac pred skončením platnosti ŠTP vám zašleme zálohovú faktúru na uhradenie poplatku za ŠTP na ďalších 12 mesiacov. Vy sa však môžete rozhodnúť túto faktúru neuhradiť. Teda budete pokračovať vo verzii, ktorú aktuálne máte, bez predĺženia ŠTP - viac však:
  - nebudete mať verziu produktu podporovanú,
  - nebudete mať právo požiadať o aktualizáciu, či prechod na novú generáciu,
  - nebudete mať garanciu správneho fungovania systému, pokiaľ mu bude podliehať aktualizácia a vy ju nebudete mať

  V prípade, že by ste sa po 2 mesiacoch alebo aj rokoch fungovania bez ŠTP rozhodli, že na ďalšie obdobie si ju nanovo zakúpite a jednoducho si požiadate o upgrade systému, bude toto možné len s povinným príplatkom 1,5 násobku sumy za nehradené roky (poprípade mesiace, či dni - záleží od toho, ako dlho budete fungovať bez ŠTP).
 3. Rozviazanie spolupráce. alt Pokiaľ sa rozhodnete sa používaný WebJET produkt nechať tak, že už ho viac nechcete. Žiaľ, ukončí sa naša spolupráca. Táto možnosť je však najmenej pravdepodobná, že by si ju zákazníci vybrali, pretože ak sa svojou loďou raz vydáte na plavbu, nepotopíte si ju predsa sami niekde uprostred mora, len aby ste museli doplávať na breh a ísť si kúpiť novú, aby ste mohli vyplávať na more odznova.

Údaje o verziách a dátumoch v tomto príklade sú len ilustračné, kvôli lepšiemu porozumeniu - nie sú reálne platné.

 

Súčasne podporované predchádzajúce verzie

 

Predchádzajúca verzia WebJET Koniec životnosti verzie
(dátum, kedy končí možnosť zakúpenia licencie)
Koniec platnosti ŠTP k danej verzii
(12 mesiacov od zakúpenia)
2023 31. december 2023 31. december 2024
     
Vysvetlenie a príklad

Táto tabuľka ponúka prehľad o tých verziách WebJETu, ktoré sú v súčasnosti podporované. Samo o sebe ich už nie je možné zakúpiť, avšak ŠTP k nim je naďalej poskytovaná až do dátumu uvedeného v 3. stĺpci tejto tabuľky.

Počas roka je teda možné zakúpiť vždy len najaktuálnejšiu verziu daného produktu uvedenú v prvej tabuľke. Podpora k nej sa viaže na celých nasledujúcich 12 mesiacov od kúpy.

Dňa 28. decembra 2015, čiže 3 dni pred koncom životnosti danej verzie produktu, sa vaša spoločnosť rozhodla pre kúpu WebJET 1.19. Následne k 1. januáru 2016 bola vydaná nová generácia produktu WebJET 2.0. Nemusíte sa báť žiadnych navyše poplatkov za používanie o jednu generáciu nižšieho produktu – táto verzia WebJET 1.19, ktorú máte zakúpenú, zostáva súčasne podporovaná po dobu ďalších 12 mesiacov, čiže do 28. decembra 2016.

Po tomto dátume však už nebude možné predĺžiť si ŠTP k danej verzii produktu, máte teda niekoľko možností:

 1. Prechod na novú generáciu. alt Kedykoľvek počas roka 2016 máte v rámci platnej ŠTP právo na upgrade systému na novú generáciu, ktorú aj s podporou môžete využívať až do 28.12.2016, dokedy vám platí ŠTP.
 2. Pokračovanie bez ŠTP. alt Pokiaľ ste si v systéme nevykonali žiadne aktualizácie za celý rok a stále používate verziu, ktorú ste si prvotne zakúpili - WebJET 1.19 - môžete v používaní tejto verzie pokračovať aj naďalej, avšak viac nemáte právo ani na update ani na upgrade systému a my negarantujeme jeho 100% funkčnosť, ani jeho aplikácií, keďže neprešli potrebnou aktualizáciou, ktorú na daný rok podporujeme.

  V prípade, že by ste sa po 2 mesiacoch alebo aj rokoch fungovania bez ŠTP rozhodli, že na ďalšie obdobie si ju nanovo zakúpite a jednoducho si požiadate o upgrade systému, bude toto možné len s povinným príplatkom 1,5 násobku sumy za nehradené roky (poprípade mesiace, či dni - záleží od toho, ako dlho budete fungovať bez ŠTP).
 3. Rozviazanie spolupráce. alt Pokiaľ sa rozhodnete sa používaný WebJET produkt nechať tak, že už ho viac nechcete. Žiaľ, ukončí sa naša spolupráca. Táto možnosť je však najmenej pravdepodobná, že by si ju zákazníci vybrali, pretože ak sa svojou loďou raz vydáte na plavbu, nepotopíte si ju predsa sami niekde uprostred mora, len aby ste museli doplávať na breh a ísť si kúpiť novú, aby ste mohli vyplávať na more odznova.

 

Časová os produktov

Životnosť WebJET produktov pozostáva z troch fáz:

 1. uvedenie produktu do predaja v priebehu januára každého roka,
 2. koniec životnosti produktu najneskôr do konca januára prvého roka od jeho uvedenia na trh,
 3. koniec podpory produktu najneskôr do konca januára druhého roka od jeho uvedenia na trh,

Toto obdobie je zobrazené na obrázku nižšie v jednej úsečke znázorňujúce dva po sebe idúce kalendárne roky

Možnosť kúpy verzie 8
  Možnosť kúpy verzie 8    

WebJET 8

EOL

EOS

Január 2020

Január 2021

Január 2022

Možnosť kúpy verzie 2021
  Možnosť kúpy verzie 2021    

WebJET 2021

EOL

EOS

Január 2021

Január 2022

Január 2023

Možnosť kúpy verzie 2022
  Možnosť kúpy verzie 2022    

WebJET 2022

EOL

EOS

Január 2022

Január 2023

Január 2024

 • EOL (end of life) - koniec životnosti produktu
 • EOS (end of support) - koniec podpory produktu
Uvedené údaje sú ilustračné pre uľahčenie predstavy životnosti produktu.

K prvej kúpe aktuálnej verzie produktu sa automaticky viaže aj kúpa štandartnej technickej podpory (ŠTP), ktorá platí nasledujúcich 12 mesiacov. V cene tejto podpory sú zahrnuté aktualizácie (updates) systému, rovnako ako aj prechody (upgrades) na novú generáciu produktu. Po uplynutí tejto doby je možné podporu predĺžiť vždy o ďalších 12 mesiacov. V prípade jej nepredĺženia zákazníkovi zaniká právo uplatňovať si ďalšie updates a upgrades.

Kontakty
Zavolajte nám
Každý pracovný deň od 9:00 do 15:00
Napíšte nám
Zavoláme Vám